2019-05-03 10:20:17

Radionica Govor mržnje na Internetu

Povodom Dana medijske pismenosti, Interkulturalci i E-novinari Ekonomske škole Vukovar sudjelovali su na radionici Govor mržnje na Internetu...

Prvo smo pogledali video “I am NOT black, you are NOT white” o kojem smo razgovarali, a zatim su učenici u skupinama analizirali na koje se sve načine danas stvaraju razdori među ljudima i širi govor mržnje. Pronašli su različite etikete koje su stvorene da bi podijelile ljude i ojačale stereotipe o “različitim” ljudima i govor mržnje o njima. Svaka je skupina predstavila svoje zaključke te smo raspravili zbog čega dolazi do takvog etički neprihvatljivog ponašanja i kako sami utječu na takvu vrstu nemoralnog ponašanja. Iznosili su svoje primjere takvog ponašanja te smo razgovarali o tome jesu li bili poticatelji i/ili žrtve takvog ponašanja. Naučili su nešto novo te su pozvani na samopoštovanje i poštivanje drugih na internetu i drugim mrežama.


Ekonomska škola Vukovar