2020-03-10 08:56:59

PREZENTACIJA VELEUČILIŠTA LAVOSLAV RUŽIČKA IZ VUKOVARA

Održana je 2. ožujka 2020. godine za sve učenike IV. razreda. Veleučilište ima: knjižnicu, Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju, Studentski poduzetnički inkubator, Centar za cjeloživotno učenje, Centar za kvalitetu, Centar za studentski standard, Studentski servis i Studentski dom „Leopold“... 

Veleučilište obrazuje studente  za ove studije - Preddiplomski stručni studij: Upravni studij i Trgovina u trajanju od tri godine te preddiplomski stručni studij Fizioterapija i specijalistički diplomski stručni studij Preventivna fizioterapija.

Naši su učenici dobili korisne informacije i poklone!

 

                                                                                             Nada Kemešić, pedagoginja

 


Ekonomska škola Vukovar