2020-10-14 11:55:48

"Od srca!" učitelji i nastavnici grada Vukovara

Povodom 17. listopada – Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, Ekonomska škola Vukovar pokrenula je humanitarnu akciju prikupljanja hrane i higijenskih potrepština za socijalno ugrožene građane Grada Vukovara.
     Humanitarna akcija ove godine nosi naziv: ˝Od srca!˝ - učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola grada Vukovara...

 

Svoje sudjelovanje u akciji potvrdili su ravnatelji svih osnovnih (7) i srednjih škola (4) na području Grada Vukovara.

     Akcija se provodi od 6. – 15. listopada na način da učitelji i nastavnici u svim osnovnim i srednjim školama na području Grada Vukovara prikupljaju hranu i higijenske potrepštine za socijalno ugrožene građane Grada Vukovara.

     Prikupljene namirnice biti će dostavljene 15. listopada u Ekonomsku školu Vukovar gdje će ih preuzeti djelatnici Socijalne samoposluge ˝Duga˝ iz Vukovara te ih proslijediti krajnjim korisnicima.

     Sukladno preporukama UN-a, koji je proglasio 17. listopada Međunarodnim danom siromaštva i socijalne isključenosti, osnovni cilj akcije je senzibiliziranje javnosti za potrebe socijalno ugroženih građana. Akcijom želimo prikupiti što više hrane i higijenskih potrepština za naše sugrađane koji su najugroženiji.

     Na kraju, ali ne i najmanje važno, mišljenja smo kako akcijom izravno utječemo na odgojnu komponentu učenikove ličnosti.

     Naime, u školama diljem RH provodi se odgoj i obrazovanje učenika.

     Obrazovanjem se utječe na usvajanje znanja i vještina i razvoj sposobnosti dok se odgojem utječe na usvajanje određenih vrijednosti i stavova.      

     Osim ˝namjernog˝ odgoja, gdje svjesno i namjerno kod učenika želimo razviti određena ponašanja i vrijednosti i utjecati na afektivnu stranu njegove ličnosti, u osnovnim i srednjim školama provodi se i tzv. ˝skriveni˝ odgoj, a to smo mi, ličnosti učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, koji svojim ponašanjem, svojim primjerima i djelima pokazujemo našim učenicima put kojim trebaju ići i vrijednosti koje trebaju usvajati. To je najbolji primjer iz prakse.

     Zbog toga sam mišljenja kako ova akcija, osim samog prikupljanja hrane i higijenskih potrepština, ima svoju dodanu vrijednost upravo u činjenici što učenicima svojim ponašanjem ukazujemo na određene norme i vrijednosti.

 

Damir Kruljac, prof.defektolog

stručni suradnik


Ekonomska škola Vukovar